Tuesday, July 05, 2011

More from The makeover part:3 ??

is it part 3 or 1000


Ok Ok leesh tzfneee ???  tgoole malich shghel  b shay , yalaaah malee shghel 3adel ra7 ag3d chthee o mabee aswee shaaay . o tgool ma tabee tg3d warak dewaneyaa ??? loo y36nookom ma3aash ma re7taw halketherofff kuwaiti men
so ra7 ag3ad o i will post o ma ra7 at7rk mo tabee chatheee yalaaah

No comments: