Monday, April 13, 2009

Men , it`s hard to look for a wife \ Bride Co. for jeben and zaytoon

Oh God , I didn't thought that looking for a wife is going to be that hard , wooow alaah y3eenkom shbaab o alaah y3een el ahaal before I was thinking elee 3ndhom girls alaah y3eenhom waiting for someone to come see them bas la walah el girls waayed aryaa7 . My brother is looking for a wife , he asked us to look for him , o ambeeh 7adaa elwath3 93b . we meet lots of girls o 7adee ma a7eb el 7rakaa bas shnswee this is our traditions ndesh el byoot o nshoof ma3aa ene I prefare to meet outside at a café or whatever . so sometimes there is no chemistry between them , marrat she didn't like him , sometimes he didn't like her , sometimes el families don't matches (elmajtma3 ma ysma7 enhom yakhthoon ba3aath ) ooof I hate it 7adeeeeee .

Elmishklaa enaah lazem we the sisters must go and we have to be kashkheen so 3ashan elbnt tgool ashwaa khwaata style :P way way

Aryaa7 shaay to be honest , when u fall in love and u just come to your mother and tell her abee atzawaj flanaa walah aryaa7  bas adree every mother wanted to choose her daughter in law . so I am in search mission , it's a tough .


We are having issues at work with the higher management alaah yster walah , if you once heard about a woman called Bride selling mkhalal o jeben o zaytoon it will be me ;) so buy from me and encourage me :P walah alh yster elwathe3 la yobasher blkheer


Last weekend i`ve been to a very nice wedding mashalah o 7adee abee aroo7 more weddings I loved the new hair style trends aso abee wedding 3ashan abee aswee sh3ree 


Zaboo6a tra I miss you

7 comments:

Big Pearls said...

inshalla u will find the right bride..kil wa7ed ma ya5eth illa ne9ebah:)

Daddy's Girl said...

ya 7asrat.na 3la il yoom ilee ayee feeh okhoy il wa7eed o yegool yabi mara!!!!

male kholg atbadal o artz o ag3ad ajamel sa3a o sa3tain...

o ham akhaf ayeene yom wella 3ndah wa7da mo zaina gasa 3leeh :`(

o ishloon inzain adri hal bent ilee bakh6ebha san3a o 3adla o ma 3ndaha kharabee6? allahomma ya kafee banat hal ayam yekhar3oon

ana wayed afathel inah wa7ed yero7 cafe tadreen laish?

aybain shloon il nass sayreen...

itha ilbent she6ana o 3yonha 6ayra 3la il ryayeel or imbalta3a or very loud and giggly or ta6leb kil il menu o itge6 il akil... o il ryal aybain itha bakheel or imghazelchee or kareem or eeda sayba or 7leew or anti social

there this something about how people handle themselves in public that you cannot decipher when u r in their own comofort zone...

o 6b3an the best and most ultimate test is the travel test. How they behave when their travel is who they really are...

o 3ad il banat b3d wayeeeeeeed masha2 allah... itha tabeen recommendations golay... :p

Shaklah basawee ro7ee il kha6aba danderma o ag3d...

Unknown said...

Allah y3eenej wallah, o 3asa allah yakteb eli feeh elsale7 inshallah:)

3ala salfat el shesma inej tgollen arya7 elrayal eyee 7g omah o ygoolaha yabey flana , hal youmain el omahat 6al3een eb fantaq lazem ehma eli ynaqon wela etha naqa elwalad betgolah shtabey bhal elbnaya akeed wa7da mo zaina !

I miss you too, limme see u next week ?

NewQ8 Bride said...

Big pearls : Nawar el blogwalah :) o 9a8 klamich kil wa7ed yakheth n9eeba

Daddy`sGirl : waaay alaah y3eenkom 9ij 9ij looyah o galbich traa y3werch ma tbeen ay wa7da , loooool ma cheenah e7na khatheena 3yaal el awaadem :P

bas shofay etha yakom o yabee wa7da walah don`t stop him cuz they will be in love so la taksreen galba :)
o ana ma a7eb dakhlat elbeet cuz t9eer shwaay rasmeya

o alaah y3eena :) 3ndee al7een list etha khl9t i will ask u

zaboo6a : waaay miss u waaayed :) enshalah athbe6ha 3laa next week :)

el9ra7aa ma a7eb el moms elee chthee walah khlaa9 weldich yabee wa7daa o etha kanaat zaana khlaa9 malich shgel ooof

Ansam said...

Inshalla you find his match :-) alla yewafga. Good luck

fatto said...

على قولتج لو حابله وحده حده اريح من اللويه :) قولوله اذا فقد الامل ترى الحب حلو :)

اخوي حابله وحده بس توه قاعد يدرس .. عسى يتم معاها لمن يتخرج عشان مانحوس وندورله :) لووول

والله يعافيج ابي ربع كيلو جبن :)

Daddy's Girl said...

loool i7na '3aaaaaaaair :p

walla akthar wa7ed y3rf ib kasrat il qalb ana :(

La ymkin akser galbah lakin ya rab ya rabbbbbbbbbbb itkoon ile yabeeha san3a o it7eba sej mo min hal banat ilee kil yom mertaza ib chaleet wya wa7ed new :(